Про Об'єднання "Воднева Енергетика"

Об'єднання "Воднева Енергетика" (ОВЕ) було створено в 2009 році рішенням прихильників водню,  для об'єднання зусиль задля розповсюдження водневих технологій на території України, створення законодавчої бази та норм безпеки, роз'яснення населенню користі від використання водню, як палива, а також для звернення уваги молодих до найголовніших проблем сучасності.

Витяг зі статуту:

 Головною метою Об’єднання є сприяння поширенню ролі водню в енергетичній системі України. Об’єднання сприяє впровадженню екологічно безпечних видів пального для захисту навколишньго середовища та мешканців через стимулювання використання технологій водневої енергетики в Україні. Це здійснюється через інформування населення про переваги використання водню як пального та через співпрацю з іншими об’єднаннями та асоціаціями.

 Основними напрямками діяльності Об’єднання є:

 • інформування населення про користь для економіки та екології країни від використання водню як палива
 • збір та поширення інформації щодо водневої енергетики та альтернативних джерел енергії
 • збір інформації та підготовка рекомендацій щодо удосконалення використання енергоресурсів, при вирішенні екологічних питань, питань стандартів якості, раціонального використання сировинних ресурсів
 •  інформаційне та нормативно-методичне забезпечення членів Об’єднання
 • здійснення зв’язку з громадськістю та засобами масової інформації
 • встановлення та розвиток контактів з державними і громадськими організаціями, представниками промислових та ділових кіл в Україні і поза її межами
 • сприяння  підвищенню ділової кваліфікації керівництва, спеціалістів, забезпечення участі членів Об’єднання в промислових виставках, ярмарках, семінарах, симпозіумах та інших заходах з обміну досвідом
 • сприяння у видавництві науково-методичної літератури з питань, що стосуються діяльності членів Об’єднання та випуску інших видань інформаційного характеру
 • здійснення співробітництва з вітчизняними і закордонними організаціями, підприємствами, союзами та об’єднаннями
 • допомога у залученні іноземних інвесторів з метою реалізації інвестиційних проектів в Україні
 • здійснення в Україні і за її межами представництва інтересів членів Об’єднання в національних і міжнародних державних, урядових і неурядових організаціях
 • сприяння розвитку і укріпленню міжнародних професійних зв’язків і співробітництва членів Об’єднання з закордонними організаціями і компаніями в економічній, соціальній і культурній областях
 • організація та проведення науково-практичних і науково-теоретичних симпозіумів, конференцій, семінарів, консультативних зустрічей та інших заходів (також міжнародних) за проблемами, що визначають предмет статутної діяльності Об’єднання
 • інша діяльність, не заборонена діючим законодавством України і спрямована на виконання статутних цілей Об’єднання

 

Comments:

blog comments powered by Disqus