Українські дослідження: фотоелектрохімічна комірка для накопичення "сонячного" водню

Вчені з Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського та Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України розробили експериментальну фотоелектрохімічну комірку для накопичення водню під дією сонячного світла. При освітленні анода цього приладу, на його катоді накопичується водень за рахунок фотоелектрохімічних реакцій.
Дану систему можна використовувати для одержання чистого водню, як джерела енергії для виробництва електроенергії в паливній комірці, де водень окислюється атмосферним киснем. Також, цю систему можна буде застосувати як фотоакумулятор, що дасть можливість забезпечити безперебійне живлення споживачів в умовах зміни інтенсивності світла.

Photoelectrochemical cell small

Для побудови фотоелектричної комірки, Г. Я. Колбасовим разом з колегами були синтезовані світлочутливі електроди на основі полікристалічних плівок напівпровідникових оксидів, сульфідів та селенідів металів що містять графенову структуру та модифіковання нанорозмірними частинками деяких напівпровідників. Вони дослідили механізм перенесення заряду на на фотоелектроді та напрями для досягнення високої ефективності фотоелектрохімічних комірок з накопиченням водню.

Отриманий у такий системі водень дуже чистий, та не потребує обробки перед подальшим використанням. Крім того, він дешевший, ніж той, що отримується при використанні твердотільної сонячної батареї та електролізера, оскільки не потребує дорогих та високотехнологічних сонячних батарей.
Дана система може скласти конкуренцію аналогічним розробкам компаній з США, Японії, Німеччини та Канади. Вченими були отримані патенти України для захисту інтелектуальної власності.

Наразі дослідники працюють над розробкою зворотної фотоелектрохімічної комірки (фотоакумулятору), в якій накопичена хімічна енергія водню використовується для виробництва електроенергії і запрошують всіх зацікавлених у впровадженні цієї технології до співпраці.

Ви можете дізнатись більше технічний деталей цієї розробки завантаживши документ за цим посиланням, який також містить контактну інформацію винахідників.

Comments:

blog comments powered by Disqus