Фундаментальні проблеми водневої енергетики - монографія

В монографії наведені основні результати наукових досліджень, виконаних в провідних інститутах Національної академії наук України, в рамках академічної програми «Фундаментальні проблеми водневої енергетики».

Перспектив симбіозу суперконденсаторів та паливних елементів

Іоністори, також відомі як “ультраконденсатори”, "суперконденсатори" або "конденсатори з подвійним електричним шаром (EDLCs)" являють собою клас дуже потужних пристроїв для зберігання енергії, які функціонально еквівалентні будь-якому іншому відомому типу конденсаторів. На відміну від звичайних електролітичних конденсаторів, суперконденсатори складаються з високопористих матеріалів, таких як активоване вугілля. Величезна питома поверхня останніх (до 2000 м2 / г) дозволяє досягти ємності на рівні  тисяч фарад.

Поєднання паливного елемента з суперконденсаторами може забезпечити  ефективний блок живлення. Дійсно, паливний елемент має, мабуть, найбільшу питомою щільність енергії на одиницю маси (близько 950 Вт ∙ год / кг), серед відомих рішень для зберігання енергії. З іншого боку, його потужність досить низька і зазвичай не перевищує 0,1 кВт / кг. На відміну від цього, суперконденсатори демонструють  дуже високу потужність (до 90 кВт / кг у разі суперконденсаторів Yunasko), але їх питома густина  енергії 3-5 Вт ∙ год / кг є досить низькою для багатьох використань. Одним з прикладів поєднання паливних елементів та суперконденсаторів було продемонстровано компанією Honda кілька років тому - див. діаграму нижче.
 
Ultracapacitors and fuel cells

ВОДНЕВА ЕНЕРГЕТИКА: ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ

 


В умовах зростаючого попиту на енергетичні ресурси, вичерпання викопних видів палива та зростаючого рівня забруднення навколишнього середовища в багатьох країнах світу взято курс на розвиток водневої енергетики як альтернативного та більш екологічно чистого виду паливо-, енергозабезпечення.
Головними перевагами водню разом з екологічністю є практично невичерпна ресурсна база для його одержання та можливість універсального використання (в енергетиці, на транспорті, в елементах живлення різних електронних пристроїв і т. ін.). Однак на сьогодні водневі технології ще не набули тієї якості й ефективності, коли вони могли б замінити традиційну енергетику та існуючі традиційні види палива і технології на транспорті.
В Україні дослідження водневих технологій знаходяться в початковій стадії, не зважаючи на тривалий час досліджень та наявність значної кількості наукових установ, які займаються цією проблемою. Разом з тим при успішному розвитку технологій використання водню Україна могла б раціонально використати свою багату (у т. ч. нетрадиційну) енергоресурсну базу, диверсифікувати джерела енергії, зменшити рівень енергетичної залежності, поліпшити екологічну ситуацію в країні.
В аналітичній записці, з цією метою, пропонується утворити кооперацію науково-дослідних установ під егідою НАНУ, розробити відповідну Програму робіт із залученням як державних, так і приватних інвестицій для її виконання. Крім цього, пропонується використати наявні в Україні значні поклади цирконієвих руд, рідкоземельних елементів та промисловості з їхньої переробки для організації виробництва паливних елементів та інших складових водневих систем. Для цього пропонується на початковому етапі забезпечити пільгове оподаткування та іншу підтримку цих виробництв та наукових досліджень. Пропонується також максимально використати ті можливості з виробництва водню, які сьогодні є в Україні.
Зроблено висновок, що водень є перспективним паливом для України, а водневий напрям в енергетиці як високотехнологічний та наукоємний дозволить вийти на рівень розробок енергоефективних та екологічно чистих технологій майбутнього (ХХІ століття). Роботи в цьому напрямі потрібно починати вже сьогодні, щоб Україна не залишилася осторонь глобальної енергетичної революції, яка відбувається в передових країнах світу. Це дозволить Україні в майбутньому знайти своє місце в розподілі та використанні водневих технологій в міжнародному масштабі та не залишитися на задвірках науково-технологічного прогресу. 

 

Портативний зарядний пристрій на паливних елемента

PowerTrekk (ПаверТрек) - джерело живлення для мобільних телефонів та інших пристроїв, що використовує технологію паливних елементів. На відміну від інших портативних зарядних пристроїв, PowerTrekk миттєво та надійно працює незалежно від місця, що робить його ідеальним для прихильників активного відпочинку та промислових споживачів на ринках, що розвиваються.

Portable Fuel Cell Charger

PowerTrekk легкий кишеньковий зарядний пристрій для людей, які тривалий час не мають доступу до електромережі.

 

Водень може задовольнити потреби в питній воді

Паливні елементи - пристрої, що виробляють електроенергію та чисту воду. Результати нещодавніх досліджень свідчать, що вода, отримана в результаті роботи PEMFC, відповідає майже всім вимогам Агентства з охорони навколишнього середовища США (USEPA) і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) до питної води.
Totally unserved by water
 Діаграма розподілу населення, що страждає від нестачі води. Всього 1,1 мільярда людей потребує води.
Джерело: Програма моніторингу ВООЗ / ЮНІСЕФ (2002), витяг з WWDR1, "Вода для людей, вода для життя" (UNESCO-WWAP, 2003)

Інтерв’ю директора ГО Воднева Енергетика для Зеленої Хвилі

Директор ГО Воднева Енергетика дав інтерв’ю для проекту Зелена Хвиля. Ознайомитись зі змістом можна за наступним лінком: В’ячеслав Згоннік: Україна має великий потенціал для впровадження водневих технологій.

greenwave logo

Про проект Зелена Хвиля: це сайт екологічних новин та спільнота людей, які прагнуть поширювати принципи сталого розвитку у всіх сферах суспільного життя, підтримуючи тим самим розвиток конкурентної та ефективної української держави.

 

Воднева цивілізація. Огляд Віктора Гольцова

Теорія Водневої цивілізації (HyCi) - нове бачення майбутнього людства, що охоплює всі сфери життя: єдиний спосіб запобігти глобальній кліматичній та екологічній катастрофі і зберегти здатність біосфери до підтримання людського існування - стабільний розвиток у напрямку "Воднева енергетика> Воднева економіка> Воднева цивілізація". Теорія HyCi долає межі між різними науками, народами та країнами. Воднева цивілізація - суспільний ідеал, що ставить на перший план питання шекспірівського Гамлета у світовому масштабі: "Бути чи не бути людству: ось у чому питання".

Hydrogen refueling starion

 Воднева заправна станція компанії Total. Початок Водневої цивілізації.

 

Енергозабезпечення України: погляд у 2050 рік

Прогнозуючи подальший розвиток економіки й енергетики на основі сучасних найбільш ефективних технологій, експерти дійшли висновку про можливість часткової або повної, залежно від регіону, заміни ядерного і викопного палива відновлюваними джерелами енергії. Наприклад сценарій, розроблений для Данії, демонструє, що перехід до сталої енергетичної системи не перевищить витрат, необхідних для підтримування традиційної енергетики, принаймні у найближчі тридцять років, але викиди СО2 можна скоротити на 70 %.
Чи зможе енергетика України розвиватися за подібним сценарієм? В Агентстві з відновлюваної енергетики проведено оцінку перспектив сталого розвитку енергетичного сектора нашої країни. Визначено, що, на відміну від положень проекту Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, необхідно прискореними темпами освоювати технічно доступні ресурси відновлюваних джерел енергії. За таких умов енергетика України стане розвиватися на технологічній та технічній базі, аналогічній до країн ЄС.

Прогноз розвитку альтернативної енергетики України до 2050 року

Прогноз розвитку альтернативної енергетики України до 2050 року

Правда про водневі паливні елементи

blockquote>

1. Очікується, що автомобілі на паливних елементах зможуть конкурувати з іншими сучасними автомобілями.
2. Як зараз, так і в майбутньому, автомобілі на паливних елементах з використанням водню - одні з найбільш ефективних і чистих. 
3. Водневе паливо може конкурувати з бензином, а заправні станції можуть сформувати розгалужену регіональну мережу, налагоджену і рентабельну.
4. Кілька демонстраційних автомобілів на стиснутому водні вже мають пробіг без дозаправки більш 500 км.

  Hydrogen cars

Подивіться на цю фотографію: той факт, що всі великі автозаводи випустили свої моделі автомобілів на водневому паливі - найкращий доказ перспективності цієї технології.  Фото надане California FC partnership.

 

 

Розробка структур водневої дегазації

Нещодавно командою Володимира та Ніколая Ларіна були відкриті й вивчені структури водневої дегазації. Космічні фотографії показують, що аналогічні структури є на всіх континентах. Структури, утворені в результаті дегазації водню на території Росії, були проаналізовані та вивчені. У центральній частині європейської Росії в підгрунтовому повітрі була виявлена аномально висока концентрація водню, до 1,6%. Були отримані відповідні емпіричні дані, що демонструють широке поширення цього явища на великих територіях земної кулі.

Typicalexampleofhydrogensurfaceanomaly.

Приклад аномалії поверхневого водню. Діаметр 2,7 км. Червона січна лінія відповідає графіку вибірки підгрунтового водню вище. Концентрація газоподібного водню максимальна в центрі структури: до 0,14%, у той час як в сусідніх зонах водень не виявлено. Існування глибоких "каналів постачання" тих самих аномалій поверхневого водню було виявлено за допомогою сучасного приладу мікросейсміческого зондування (MS). Зображення праворуч відповідає глибокому (до 20 км) перерізу MS дослідження, відображаючи відносну швидкість сейсмічних хвиль. Теплі кольори позначають меншу швидкість хвиль, вказуючи на більш високу пористість, наповнену рідиною або газом.

 

Несподіваний результат займання водневого автомобіля

Hydrogen (left) and gasoline (right) car explosion 

 

У якому автомобілі ви воліли б опинитись? Займання бензинового автомобіля (праворуч), що тривало більше двох хвилин, сильно відрізняється від  займання подібної машини на водневому паливі (ліворуч). 

 

Відео- документи про наслідки  займання автомобілів на бензині і на водневому паливі

 

У 2001 році у Флоріді вночі був проведений незвичайний і показовий експеримент. Доктор Майкл Суейн за підтримки університету Майамі в Корал Гейблс спробував змоделювати  займання двох автомобілів, одне з яких сталося  через пробоїну  довжиною 1/16 дюйма в паливній системі, а інше - витоком водню через коннектор. Експеримент був знятий на відео, щоб засвідчити наслідки займання, викликаного витоком водню. Як видно з фотографій (див. нижче) занепокоєння споживачів з приводу безпеки водневого палива є дещо необгрунтованим.